Automatinis jungiklis 5SL4, 1P+N, 10 kA, 230 V, 10 A Siemens